Evolucija društvenih mreža

0 Comments

Ljudska želja za komunikacijom, kao i razvoj digitalne tehnologije, potaknuli su evoluciju društvenih mreža. Društvene mreže tako su postali oblici elektroničke komunikacije (kao što su web-stranice za društveno umrežavanje i pisanje blogova) putem kojih ljudi

Radio kao medij za masovnu komunikaciju

0 Comments

Radio je, u svom najosnovnijem smislu, upotreba radio valova za komunikaciju. I radio uređaji koji se koriste za masovnu komunikaciju i radio uređaji koji se koriste za međuljudsku komunikaciju spadaju u ovu kategoriju.  Tehnologija radio

Sve više pretplatnika na streaming platformama

0 Comments

Iako je pandemija iza nas, želja korisnika za gledanjem omiljenih sadržaja u toplom domu nikada nije bila veća. Unatoč činjenici da su gotovo sva ograničenja u vezi s pandemijom ukinuta te iako je potražnja za